Narwani z Kontekstu

Teatr Komedii Improwizowanej. Stale występująca w Opolu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego oraz we Wrocławiu na Włodkowica 21.

Narwanych tworzą osoby od lat związane z wrocławskim środowiskiem kabaretowym. Obecny skład:
Piotr „Guma” Gumulec,
Adrian „Adi” Hrehorowicz,
Kuba „Kuba” Krzak,
Krzysztof „Krzychu” Wilkosz