Innymi Słowy

Grupa powstała w ramach warsztatów improwizacji w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” prowadzonych przez Radosława Misztala. Do tworzenia improwizowanych scen wykorzystujemy sugestie publiczości. Występy polegają na krótkich scenkach, czyli tzw. short forms – kilkuminutowych fabułach tworzonych ad hoc na scenie. Naszą inspiracją były scenki popularne w mediach: najpierw w radiu, potem telewizji (na przykład: “Whose Line Is It Anyway?”, “Saturday Night Live”).