Impro Z Krypty

Grupa została założona w grudniu 2015 r.w Teatrze Piwnica przy Krypcie działającym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zespół powstał z inicjatywy szczecińskiego aktora i reżysera – Pawła Niczewskiego, skład zespołu tworzą aktorzy szczecińskich teatrów i instytucji kultury. „Impro z Krypty” realizuje założenia teatru improwizowanego, w którym aktorzy grają określone sceny spontanicznie, bez przygotowanego wcześniej scenariusza.