Impro KRK

Jesteśmy powstałą w czerwcu 2016 roku, krakowską grupą improwizatorów. Składamy się w większości z aktorów zawodowych, absolwentów krakowskiej PWST. W swojej pracy bazujemy na metodzie opracowanej przez Keitha Johnstone’a, jednego z propagatorów teatru improwizowanego na świecie. Naszym mentorem jest Steen Haakon Hansen, wieloletni przyjaciel i współpracownik Jonstone’a. Teatr improwizowany opiera się na spontaniczności, tworzeniu scenariusza na oczach widzów. Inspiracją przedstawień są często sugestie padające z widowni, a scenariusz jako taki nie istnieje. Dzięki temu widz staję się świadkiem niepowtarzalnego wydarzenia. Teatr improwizowany leży u podstaw aktorskiego warsztatu. Na świecie zyskał popularność dzięki takim programom jak np. „Whose line is it anyway?”.
Członkami grupy są: Jacek Englisz, Aleksander Fiałek, Karina Grabowska, Mateusz Janicki, Michał Kitliński, Krzysztof Piątkowski, Wiktor Loga-Skarczewski, Maciej Półtorak, Maciek Sajur, Zuzanna Skolias, Wanda Skorny, Maria Spiss, Olga Szostak, Marta Waldera.